Asociaţia UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI are ca scop principal cele stabilite prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informaţională ( 5), — având în vederea Rezoluţia din 9 martie 1999 privind situaţia și rolul artiștilor în Uniunea Europeană ( 6), — având în vedere Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale (7), — având în vedere Directiva 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea duratei de protecţie a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (8), — având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 30 martie 2000 în cauza C178/97 Barry Banks și alţii c. Théâtre Royal de la Monnaie (9), — având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 15 iunie 2006 în cauza C255/04, Comisia Comunităţilor Europene c. Republicii Franceze (10), — având în flexibilitatea și mobilitatea sunt elemente ce nu pot fi disociate în cadrul exercitării profesiilor artistice, aristii din Romania sau cu domiciliul in strainatate .

UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI acorda o atenţie deosebită recunoașterii la nivel comunitar a diplomelor și a altor certificate eliberate de toate conservatoarele, academiile de arte europene și alte școli pentru artele interpretative, pentru a permite deţinătorilor acestora să lucreze și să studieze în toate statele membre, în conformitate cu procesul de la Bologna; în acest sens, îndeamnă statele membre să promoveze studiul artelor în instituţii școlare de învăţământ, oferind formare personală și profesională de bună calitate care să permită elevilor să își dezvolte talentul artistic, beneficiind în același timp de o educaţie generală care să le ofere perspective și în alte domenii profesionale.
Promovarea şi dezvoltarea artei şi culturii naive din perspectiva artelor plastice si a creatiei literar artistice într-o manieră constructivă şi responsabilă, promovarea artistilor naivi şi a drepturilor acestora, a manifestarilor legate de arta romaneasca in context european .

Pentru a-si îndeplini scopul, UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI îsi propune ca obiective:

 • a) initierea şi aplicarea unor programe culturale specifice pentru promovarea si sustinerea activitatilor artistice ale asociatiei.
 • b) dezvoltarea şi perfectionarea domeniului artelor contemporane, atragerea şi utilizarea oricăror resurse utile pentru sprijinirea acestui domeniu
 • c) promovarea pe plan national si international a realizărilor Asociatiei, stabilirea unor colaborari cu alte organizatii de specialitate din tara si din strainatate,
 • d) promovarea programelor de schimburi spirituale si culturale cu un puternic impact educativ;
 • e) incurajarea si promovarea diverselor forme de exprimare artistica a copiilor si tinerilor cu aptitudini.
 • f) sprijinirea, potrivit legii nr.8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi a altor legi în vigoare, exercitarea drepturilor şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi, în ţară şi în străinătate;
 • g) organizeaza expozitii, saloane de arta si galerii de arta, targuri, simpozioane, festivaluri, tabere de creatie, licitatii de arta cu tablouri sau obiecte aflate in custodie proprie (donatii ale membrilor) sau ale artistilor, precum si orice alt tip de activitati specifice cu caracter national si international;
 • h) editeaza reviste de arta, buletine informative, studii, monografii, cataloage si albume privind creatiile si creatorii din domeniul artei contemporane si activitatii Asociatiei;
 • i) depune diligenţe şi acţioneaza în limite financiare proprii pentru mărirea bazei materiale (sedii, saloane şi galerii de artă naivă, studiouri de creaţie, case de creaţie, tabere de creaţie) şi organizeaza unităţi cu activităţi economice conexe;
 • j) sprijină activitatea şi acţiunile de debut ale tinerilor artişti naivi;
 • k) creează o bază de date şi un sistem informaţional accesibile membrilor asociaţiei;
 • l) militează pentru ca artiştii creatori din sa beneficieze de prevederile legii nr. 8/ 2006 privind indemnizatia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica;
 • m) acordă premii celor mai valoroşi membri, pentru opera lor; Asociaţia îşi poate realiza obiectivele direct ori indirect, prin constituirea de organisme specializate, operaţiuni financiare, imobiliare ori mobiliare, aflate în legătură directă sau indirectă cu scopurile acesteia ori cu obiectivele conexe susceptibile de a determina şi a-i realiza scopul. Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decît după obţinerea autorizaţiilor respective.