Poate dobândi calitatea de membru orice artist creator , critic de artă sau simpatizant al artei contemporane care aderă (personal sau prin tutori) la obiectivele în vederea cărora asociaţia s-a constituit.

Calitatea de membru se dobândeşte la cerere prin cerere tip cu antetul asociatiei prin care se specifica ca membrul UCP cunoaste si se obliga sa respecte prevederile prezentului statut , însoţită de un curriculum vitae şi va fi aprobata de Consiliul Director prin preşedinte şi inregistrată Registrul de evidenţă a membrilor, cu dovada plăţii cotizaţiei. Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, înaintată în vederea obţinerii calităţii de membru al acesteia de către Presşdinte uniunii, hotărârea acestuia fiind supusă ratificării în proxima Adunare Generală.

Hotărârea Adunării Generale este definitivă. dacă Adunarea Generală nu a confirmat calitatea de membru , o nouă procedură de acordare a acesteia poate fi desfăşurată în privinţa aceleiaşi persoane nu mai devreme de un an de la data hotărârii negative a Adunării Generale.

Încălcarea din culpă a prevederilor Statutului sau săvârşirea de fapte incompatibile cu obiectivele fundamentale ale Asociaţiei Uniunea Creatorilor Profesionişti ori de natură a atrage prejudicii morale sau materiale acesteia (cum ar fi, de exemplu, condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori alte situaţii de o gravitate comparabilă) atrag excluderea din asociaţie sau retragerea calităţii de membru sau membru onorific, conform procedurii statutare.

Pentru a dobândi calitatea de membru se percepe o taxă anuală de 25 € .

Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit

AVEŢI O FIRMĂ? ACUM E MOMENTUL SA NE AJUTAŢI!
REDIRECTIONAŢI CEI 20% DIN IMPOZITUL ANUAL PE PROFIT DATORAT STATULUI CĂTRE ASOCIAŢIA NOASTRĂ ” UNIUNEA CREATORILOR PROFESIONISTI ” PÂNA LA SFÂRSITUL ANULUI, 31.12.2020

În primul rând, va trebui să încheiem un contract de sponsorizare pâna la sfarşitul acestui an, iar banii trebuie sa intre în contul asociaţiei tot pâna în 31.12.2020 .

Modalitatea de redirectionare este foarte simpla. Compania îşi calculeaza suma aferenta celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu Asociaţia ,Uniunea Creatorilor Profesionisti ,. Cheltuielile sunt deductibile.

Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare şi nu afecteaza profitul net al companiei.
Sponsorizarea este total deductibila din impozit, dacă se respectă limitele impuse de codul fiscal (sa nu depaşească 5 la mie din cifra de afaceri, şi de 20% din impozitul pe profit datorat).

Avantajul? Avantajele unui asemenea tip de acţiune este că reprezentanţii companiilor au libertatea de a alege destinaţia unei sume, care in alte condiţii ar ajunge oricum la stat, şi, in plus, contribuie la o cauza nobila dezvoltarea muncii de creaţie a creatorilor liberi profesionisti , fără niciun fel de cheltuiala.

Multumim!